Enginyeria

Context

Solucions integrals d’enginyeria en l’àmbit de les energies renovables i de l’eficiència energètica.

ANÀLISI

Analitzem els reptes plantejats en cada projecte per a dissenyar solucions a mesura per al sector públic i privat (terciari i indústria).

EXECUCIÓ

Els nostres serveis d’enginyeria i disseny de solucions inclouen la possibilitat d’assumir l’execució integral o parcial del projecte, així com la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut.

PROJECTES

· Energies solar tèrmica i fotovoltaica
· Biomassa
· Aerotèrmia i geotèrmia
· Fotolineres i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Consultoria

ASSESSORAMENT

Abordem la qüestió energètica des d’una perspectiva global i adaptada al desenvolupament de cada activitat. Som especialistes en els sectors industrial, terciari i de les instal·lacions tèrmiques.

CAMPOS D'ACTUACIÓ

Enginyeria, eficiència energètica, energies renovables, consultoria de negoci, consultoria tecnològica (TIC), regulació i normativa.

VIABILITAT

Realitzem estudis de viabilitat per a comunitats energètiques determinant el potencial de generació fotovoltaica de cobertes i analitzant els perfils de demanda dels possibles beneficiaris per a optimitzar el repartiment de l’energia produïda.

Auditoria

Prestem serveis d’auditoria energètica amb l’objectiu de reduir el consum energètic dels nostres clients, quantificant l’estalvi i planificant solucions adaptades a cada activitat (empresarial o civil).

Monitoratge

DISSENY

Realitzem dissenys d’instal·lacions de monitoratge.

INTEGRACIÓ

Som experts en processos d’integració d’actius en qualsevol mena de plataforma de monitoratge.

SmartDataSystem

Oferim solucions integrals per a facilitar la supervisió, gestió i manteniment d’instal·lacions mitjançant la plataforma IoT “SmartDataSystem”, una eina
concebuda per a donar resposta a les exigències de tota mena d’instal·lacions o sistemes de flux continu que precisin de control permanent i remot, amb un fort enfocament cap al món energètic.