Reenginyeria i monitoratge de les instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques de l'institut Escola del Treball de Barcelona

CLIENT: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: JUNY-SETEMBRE 2018

Arkenova ha dut a terme els treballs de redisseny i reparació de les instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques de l’institut Escola del Treball.

L’edifici disposa d’una instal·lació solar tèrmica amb finalitats didàctiques, formada per diferents tecnologies de captadors solars (plans i tubs de buit). La instal·lació es trobava aturada. L’actuació ha consistit en una simplificació de l’esquema hidràulic per tal de que sigui més funcional, substitució d’aquells elements que es trobaven avariats, posada en funcionament de la instal·lació, i instal·lació d’un sistema complet de monitoratge amb la plataforma SmartDataSystem, per a poder fer un correcte seguiment del funcionament de la instal·lació.

L’edifici disposa també de dues petites instal·lacions fotovoltaiques, una aïllada i una connectada a xarxa. La instal·lació aïllada patia diferents problemes. L’actuació ha consistit en substituir el regulador de càrrega/descàrrega i la bateria, que es trobaven en mal estat, i reconnectar els mòduls per a que la tensió de sortida sigui compatible amb els paràmetres de funcionament del nou regulador.