Reenginyeria de la instal·lació solar tèrmica de l'edifici Llar Pere Barnés

CLIENT: FUNDACIÓ ARRELS
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2017

Arkenova ha dut a terme els treballs de re-disseny de la instal·lació solar tèrmica de l’edifici que dóna servei d’aigua calenta sanitària (ACS) als usuaris de l’edifici Llar Pere Barnés.

S’ha canviat l’acumulador solar per un de nou de 1.000 litres, s’ha dissenyat un nou connexionat del camp de captació i s’ha instal·lat un nou sistema de control i monitoratge de la instal·lació solar que envia les dades cap a la plataforma SmartDataSystem per tal de poder fer un correcte seguiment de la instal·lació i poder analitzar les dades de consums i produccions.