Reenginyeria de la instal·lació solar tèrmica del CEM Can Ricart

CLIENT: INSTITUT BARCELONA ESPORTS
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2013

Arkenova va dur a terme les accions correctives que va detectar durant l’auditoria d’estat de la instal·lació solar tèrmica realitzada l’any 2012 al centre esportiu municipal Can Ricart, encarregada per l'”Institut Barcelona Esports”.

Aquestes accions van suposar una despesa aproximada de 20.000€ que es va amortitzar en menys de 2 anys a través dels estalvis generats en ACS.

Arkenova porta tant el monitoratge com el manteniment de la instal·lació, gestionada per TERSA (Tractament i Selecció de Residus, S.A.).

El control de la instal·lació es realitza a través d’un equip de RESOL DELTASOL MX i el monitoratge a través de la plataforma SmartDataSystem.

La cobertura mitjana anual es troba entre el 35 i el 40% sobre un consum anual promig de 7.500 m3 d’ACS.

IBS