Projectes d'instal·lacions per a l'espai cooperatiu La Comunal SCCL

CLIENT: LACOL SCCL
PROMOTORS: FACERAS SL y La Comunal SCCL
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2017-2019

Arkenova va redactar els projectes executius de totes les instal·lacions d’una reforma i adequació d’unes naus industrials ubicades al districte de Sants de Barcelona.

La reforma d’aquestes naus industrials inclou la construcció d’un edifici nou d’oficines i el canvi d’ús de les naus existents per a convertir-les en oficines i en un restaurant-sala de festes.

Els projectes d’instal·lacions realitzats van ser: climatització (calefacció i refrigeració), salubritat (ventilació, subministrament d’aigua freda i calenta sanitària i sanejament), energia solar tèrmica, electricitat, infraestructures comunes de telecomunicacions i monitoratge. A mitjans de setembre de 2018 van començar els treballs de direcció d’obra facultativa de la execució i es preveu que finalitzin al setembre de 2019.

Lacol