instalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”
instalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”
instalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”
nstalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”
instalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”
instalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”
instalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”
nstalaciones del edificio de viviendas “Cooperativa La Borda”

Projectes executius i direcció d’obra de les instal·lacions de la cooperativa "La Borda”

CLIENT: LACOL SCCL
PROMOTOR: LA BORDA SCCL
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2015 – 2018

Arkenova va encarregar-se de la redacció dels projectes executius de les instal·lacions de l’edifici de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús “La Borda SCCL”. Es tracta d’un edifici de 28 habitatges i diversos espais comuns. Els projectes d’instal·lacions realitzats van ser: calefacció i aigua calenta sanitària, salubritat (ventilació, subministrament d’aigua freda i sanejament), energia solar tèrmica, electricitat, infraestructures comuns de telecomunicacions i monitoratge de l’edifici. Durant l’any 2017 es van iniciar els treballs de direcció facultativa de l’execució i l’obra va finalitzar al desembre de 2018.

La borda
Lacol