Projectes executius d'instal·lacions per a l'edifici d'habitatges en cessió d'ús "La Balma"

CLIENT: LACOL SCCL
PROMOTOR: SOSTRE CÍVIC SCCL
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2018

Arkenova va realitzar la redacció dels projectes executius de les instal·lacions de l’edifici d’habitatges en cessió d’ús “La Balma”.

Es tracta d’un edifici de 20 habitatges i diversos espais comuns repartits per les diferents plantes. Els projectes s’han desenvolupat utilitzant metodologia BIM (Building Information Modeling) i aquests han estat: calefacció i aigua calenta sanitària mitjançant geotèrmia, salubritat (ventilació, subministrament d’aigua freda i sanejament), electricitat, infraestructures comunes de telecomunicacions i monitoratge de l’edifici.

La seva execució està prevista per setembre de 2019.

Lacol