Projectes executius d'instal·lacions per a un celler de nova construcció

CLIENT: LABOQUERIA SCCL
PROMOTOR: RAMÓN RAVENTÓS VITICULTORS SL
EMPLAÇAMENT: AVINYONET DEL PENEDÈS
DATA: 2018

Arkenova va redactar tots els projectes executius de les instal·lacions d’un celler de nova construcció situat a Avinyonet del Penedès.

Es tracta d’un edifici de 3 plantes per al qual s’han dissenyat els següents projectes: climatització mitjançant bomba d’aerotèrmia, instal·lació fotovoltaica amb bateria d’ió-liti per a autoconsum, sistema de sanejament amb depuradora, recollida d’aigua de pluja per a reg i neteja, instal·lació solar tèrmica amb aerotèrmia per a producció d’ACS, subministrament d’AFS, ventilació i electricitat.

Es preveu que la execució de l’obra comenci a mitjans de 2019.