Monitorización Ajuntament d´Ascó
Monitorización y control de la Casa de la Vila del Ajuntament d’Ascó
Monitorización y control de la Casa de la Vila del Ajuntament d’Ascó

Monitoratge i control de la Casa de la Vila de l'Ajuntament d'Ascó

CLIENT: AJUNTAMENT D’ASCÓ
EMPLAÇAMENT: ASCÓ
DATA: SETEMBRE  2016

Per l’ajuntament d’Ascó, Arkenova va dur a terme el disseny i la instal·lació d’un sistema de monitoratge de totes les temperatures i humitats interiors dels despatxos i sales de juntes, de tots els consums energètics globals, per planta i climatització i el consum global d’aigua. Addicionalment es controla de forma automàtica i calendaritzada l’encesa del clima a cada planta de l’edifici i de la màquina principal Roof-top. Les dades monitoritzades s’envien en temps real a la plataforma de monitoratge SmartDataSystem.

Logos Ajuntament Asco