Monitorización de sistemas de aerotermia en edificios de viviendas
Monitorización de sistemas de aerotermia en edificios de viviendas
Monitorización de sistemas de aerotermia en edificios de viviendas
Monitorización de sistemas de aerotermia en edificios de viviendas
Monitorización de sistemas de aerotermia en edificios de viviendas
Monitorización de sistemas de aerotermia en edificios de viviendas
Monitorización de sistemas de aerotermia en edificios de viviendas

Monitoratge de sistemes de aerotèrmia en edificis d'habitatges.

CLIENT: PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: MARÇ 2017

Pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, Arkenova va dur a terme el disseny i la instal·lació d’un sistema de monitoratge que recull les dades de consums energètics d’electricitat d’un sistema de aerotermia, càlcul del COP (rendiment instantani) i SPF (rendiment estacional) del sistema de aerotermia, energia tèrmica aportada a l’acumulador d’aigua calenta sanitaria i energia tèrmica aportada a calefacció, paràmetres de rendiment del recuperador de calor instal·lada (temperatures i cabals d’aire en els conductes d’entrada i sortida del recuperador) i paràmetres de qualitat d’aire interior i exterior de l’habitatge mesurant temperatura, humitat relativa i CO2, per a un total de 3 habitatges. Les dades monitoritzades s’envien en temps real a la plataforma de monitoratge de l’Agència de l’Energia de Barcelona.

PATRONAT MUNICIPAL