Comware
Comware

Monitoratge de consums energètics en un Datacenter de Bogotà

CLIENT: COMWARE
EMPLAÇAMENT: BOGOTÁ
DATA: MAIG 2017

Per a l’empresa Colombiana Comware, Arkenova va dur a terme el disseny i la instal·lació d’un sistema de monitoratge del consum energètic d’un data center (servidors i climatització) així com de les temperatures interiors del data center i temperatura exterior. La finalitat d’aquest monitoratge per a l’empresa Comware és entendre la distribució dels consums i la seva variabilitat en funció de les temperatures exteriors i interiors amb l’objectiu de reduir el consum en clima en funció de l’observació de les prestacions dels servidors. Les dades monitoritzades s’envien en temps real a la plataforma de monitoratge SmartDataSystem.

Comware