Monitorización de instalaciones solares térmicas en viviendas
Monitorización de instalaciones solares térmicas en viviendas
Monitorización de instalaciones solares térmicas en viviendas
Monitorización de instalaciones solares térmicas en viviendas
Monitorización de instalaciones solares térmicas en viviendas
Monitorización de instalaciones solares térmicas en viviendas
Monitorización de instalaciones solares térmicas en viviendas

Monitoratge d'instal·lacions solars tèrmiques en habitatges

CLIENT: PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2015

Pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona Arkenova va dur a terme el disseny i la instal·lació d’un sistema de monitoratge i alarmes per 16 instal·lacions solars en edificis plurifamiliars. Les dades monitoritzades s’envien en temps real a la plataforma de monitoratge de l’Agència de l’Energia de Barcelona.

PATRONAT MUNICIPAL