Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos
Monitorización de instalaciones solares térmicas en centros deportivos

Monitoratge d'instal·lacions solars tèrmiques en centres esportius

CLIENT: INSTITUT BARCELONA ESPORTS
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: GENER 2016

Per l’Institut Barcelona Esports, Arkenova va dur a terme el disseny i la instal·lació d’un sistema de monitoratge i alarmes per 7 instal·lacions solars a centres esportius municipals. Les dades monitoritzades s’envien en temps real a la plataforma de monitoratge de l’Agència de l’Energia de Barcelona.

AJBIBE