Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona
Instalación híbrida fotovoltaica/eólica en la calle Tenerife de Barcelona

Instal·lació híbrida fotovoltaica/eòlica al carrer Tenerife de Barcelona

CLIENT: AGENCIA DE LA ENERGÍA DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2015

Arkenova va rebre l’encàrrec per part de l’Agència de l’Energia de Barcelona, l’organisme administratiu responsable de la planificació energètica de Barcelona, de realitzar el replanteig del projecte executiu i la direcció facultativa de les obres de millora de l’entorn del carrer Tenerife de Barcelona. Les obres van incloure una instal·lació híbrida fotovoltaica/eòlica assistida per la xarxa amb acumulació en bateries i la instal·lació d’il·luminació exterior amb tecnologia LED alimentada pel sistema d’energies renovables.

Agencia Energia