Instal·lació fotovoltaica al carrer Avinyó de Barcelona

CLIENT: AJUNTAMENT DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: DESEMBRE 2017

Arkenova ha dut a terme tant la redacció del projecte executiu com la direcció facultativa de la execució d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum instantani sense acumulació a la coberta de l’edifici de Logística i Manteniment de l’Ajuntament de Barcelona ubicat al carrer Avinyó número 7.

La instal·lació, que serveix per a cobrir part de la demanda elèctrica de l’edifici, es composa de 26 mòduls fotovoltaics de potència unitària 255 Wp que sumen un total de 6.630 Wp de potència instal·lada, amb una potència nominal de 6 kW.

Ajuntament Barcelona