Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a la Plaça Joan Pelegrí

CLIENT: BIMSA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2016 – 2017

Arkenova ha dut a terme la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l’execució d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum instantani ubicada a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona.

Es tracta d’una actuació emmarcada dins de les obres de remodelació de la plaça, i els mòduls fotovoltaics es troben muntats a sobre de diverses pèrgoles destinades a ombrejar parts de la plaça.

La instal·lació serveix per a cobrir part de la demanda elèctrica del districte de Sants-Montjuïc, ubicat a una distància molt propera a la plaça. Es composa de 54 mòduls de 265 Wp, dividits en 6 pèrgoles, que totalitzen 14,31 kWp. Degut a que cada una de les pèrgoles tenen una orientació i inclinació diferents, cada mòdul disposa del seu microinversor de 250 W, amb una potència nominal total de 13,5 kW.