Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum amb bateries al viver Sala Graupera

CLIENT: VIVER SALA GRAUPERA
EMPLAÇAMENT: SANT ANDREU DE LLAVANERES
DATA: 2018

Arkenova s’ha encarregat de l’execució claus en mà d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb bateries d’ió-liti per abastir part dels consums del viver Sala Graupera, ubicat al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

La instal·lació està formada per 40 mòduls de 260 Wp cada un, totalitzant una potència pic de 10400 Wp. L’adaptació del corrent continu generat pels mòduls a corrent altern apte per a ser introduït a la xarxa interior es fa mitjançant dos inversors trifàsics de 5 kW.