Instal·lació híbrida fotovoltaica/eòlica als Jardins de Rodrigo Caro de Barcelona

CLIENT: AGÈNCIA DE L’ENERGIA DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2015

Arkenova va rebre l’encàrrec per part de l’Agència de l’Energia de Barcelona, l’organisme administratiu responsable de la planificació energètica de Barcelona, de realitzar el replanteig del projecte executiu i la direcció facultativa de l’execució d’una  instal·lació híbrida fotovoltaica/eòlica assistida per la xarxa amb acumulació en bateries en els Jardins de Rodrigo Caro, ubicats al barri de Roquetes de Barcelona. La instal·lació fotovoltaica es troba damunt d’una pèrgola metàl·lica amb mòduls vidre-vidre

Agencia Energia