AJBIBE
AJBIBE

Il·luminació eficient al centre d'esgrima Reina Elisenda

CLIENT: INSTITUT BARCELONA ESPORTS
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2016

Arkenova va rebre l’encàrrec per part del Institut Barcelona Esports, organisme administratiu responsable de la gestió i el manteniment dels centres esportius municipals de la ciutat, del projecte per a la implantació d’un sistema d’il·luminació eficient amb tecnologia LED al Centre Municipal d’Esgrima Reina Elisenda, que substitueix la tecnologia convencional amb lluminàries halògenes. Una vegada analitzats els resultats de les simulacions Arkenova va dur a terme l’execució de la substitució lluminàries i la posterior anàlisi comparativa entre els nivells lumínics de la situació anterior, l’escenari de simulació en projecte i posterior situació real amb les noves lluminàries.

AJBIBE