Estudio para la eficiencia energética del ARE ESTRELLA de Badalona
Estudio para la eficiencia energética del ARE ESTRELLA de Badalona

Estudi per a l'eficiència energètica de l’ARE ESTRELLA de Badalona

CLIENT: INCASOL
EMPLAÇAMENT: BADALONA
DATA: DESEMBRE 2016

Arkenova va rebre l’encàrrec per part d’INCASOL (Institut Català del Sòl), organisme administratiu responsable de la planificació urbanística de Catalunya, d’estudiar la solució energètica per a un barri eco-sostenible de Badalona, “Are Estrella”. Per a això es va dissenyar una solució energètica que inclou l’ús de fotovoltaiques en coberta, aerogeneradors d’eix vertical, un sistema de calefacció i refrigeració de districte (districtheating) amb una central de calor de geotèrmia.

Incasol