Ajuntament Barcelona
Ajuntament Barcelona

Estudi d'adequació a la normativa RD900/2015 de les instal·lacions FV d’autoconsum de l'Ajuntament de Barcelona

CLIENT: AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: GENER  2016

Arkenova va ser seleccionada, juntament amb dues enginyeries més, per dur a terme un estudi tècnic per determinar el grau d’afectació sofert per les instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona a causa de l’entrada en vigor del RD900/2015, que afecta a la totalitat de les instal·lacions d’autoconsum. L’estudi mostra l’afectació econòmica i les tasques a realitzar per adaptar les instal·lacions a la nova normativa.

Ajuntament Barcelona