Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat
Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat
Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat
Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat
Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat
Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat
Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat
Energía solar térmica, climatización y ventilación de vivienda unifamiliar en Sant Cugat

Energia solar tèrmica, climatització i ventilació d'habitatge unifamiliar a Sant Cugat

CLIENT: LACOL SCCL
EMPLAÇAMENT: SANT CUGAT DEL VALLÈS
DATA: MARÇ 2017

Arkenova va redactar els projectes executius de les instal·lacions d’energia solar tèrmica, climatització i ventilació d’un habitatge unifamiliar de futura construcció situat a Sant Cugat del Vallès. La instal·lació de climatització es va plantejar amb una bomba de calor aerotèrmica d’alta eficiència aire-aigua.

Lacol