Eficiencia energética en el Crematorio de Montjuïc
Eficiencia energética en el Crematorio de Montjuïc
Eficiencia energética en el Crematorio de Montjuïc
Eficiencia energética en el Crematorio de Montjuïc

Eficiència energètica al Crematori de Montjuïc

CLIENT: CEMENTIRIS DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: MAR-NOV 2016

Arkenova va dur a terme la direcció d’obra facultativa i el projecte executiu de les actuacions d’eficiència energètica al crematori de Montjuïc que inclouen un sistema de recuperació de calor dels forns crematoris, un sistema de generació de fred mitjançant màquina d’absorció, un sistema de distribució i renovació d’aire climatitzat (calor i fred) i la substitució total del sistema d’il·luminació convencional. A més, Arkenova ha desenvolupat el projecte executiu per al nou sistema d’il·luminació eficient de l’edifici Crematori al Cementiri de Montjuïc obtenint un 58% d’estalvis en energia elèctrica.

Cementeris