Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts
Cementeri Les Corts

Eficiència energètica al cementiri de Les Corts de Barcelona

CLIENT: AGÈNCIA DE LA ENERGIA DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2014

Arkenova va ser contractada per l’Agència de la Energia de Barcelona per dur a terme la redacció dels projectes executius i la direcció facultativa de l’execució de les obres de millora de l’eficiència energètica del Cementiri de Les Corts. Els projectes redactats van ser: instal·lació fotovoltaica d’autoconsum assistida per la xarxa, instal·lació de climatització i instal·lació d’il·luminació eficient.

Agencia Energia