Reenginyeria i monitoratge de la instal·lació solar tèrmica del Poliesportiu Municipal Virrei Amat (Barcelona)

CLIENT: AJUNTAMENT DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2018

Arkenova ha dut a terme els treballs de redisseny de la instal·lació solar tèrmica que dóna servei d’aigua calenta sanitària (ACS) als usuaris del Poliesportiu Municipal Virrei Amat del districte de Nou Barris de Barcelona.

S’ha redissenyat el funcionament i connexionat del circuit primari de plaques solars, s’han instal·lat dilatadors entre grups de captadors solars i s’ha instal·lat un nou sistema de control i monitoratge de la instal·lació solar que envia les dades cap a la plataforma Sentilo de l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder fer un correcte seguiment de la instal·lació i poder analitzar les dades de consums i produccions.

Ajuntament Barcelona