Calculadora energètica Ajuntament de Barcelona

CLIENT: AGÈNCIA DE L’ENERGIA DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2017

Arkenova va rebre l’encàrrec per part de l’Agència de l’Energia de Barcelona, organisme administratiu responsable de la planificació energètica de Barcelona, de l’elaboració i desenvolupament de l’esquema funcional i flux de programació d’una eina d’estimació de potència i consum d’energia elèctrica per al sector residencial.

L’objectiu és que l’Ajuntament pugui posar a disposició de la ciutadania una eina que permeti estimar de manera fiable el consum elèctric d’un habitatge i, a partir de la informació introduïda, proposar mesures d’estalvi energètic real a la llar.

En el següent enllaç es pot veure l’eina: Calculadora energètica

Agencia Energia