POLÍTICA DE PRIVACITAT / AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) identificació de dades de l’empresa són els indicats a continuació.

Nom de la companyia: Arkenova, S.C.C.L.
Direcció: Marie Curie 8-14, (08042) Barcelona
Correu electrònic: info@arkenova.coop
Telèfon: +34 931 437 158
CIF: F-65161226

ELS USUARIS I EL RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web ha estat creat per Arkenova, S.C.C.L. per a ús informatiu i personal dels usuaris. Mitjançant el present avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. En accedir a aquest lloc web vostè accepta els següents termes i condicions: l’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no implica cap tipus de relació comercial entre Arkenova, S.C.C.L. i l’usuari.

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El propietari del lloc web pot oferir serveis o productes que poden estar subjectes a condicions especials que, segons el cas, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents condicions, i que informarà a l’usuari en cada cas concret.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Arkenova, S.C.C.L. no és responsable del contingut de llocs web que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços proporcionats en el lloc web i declara que en cap cas serà examinat o s’exercitarà cap control sobre el contingut d’altres llocs web.

No garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines de propietats que es pugui accedir a través d’enllaços.

Arkenova, S.C.C.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que sorgeixi, als usuaris del seu lloc web, navegant a les seves pàgines web. Com a resultat, Arkenova, S.C.C.L. no serà responsable, sota cap circumstància, per qualsevol dany que pugui incórrer l’usuari per navegar a Internet.

MODIFICACIONS

Arkenova, S.C.C.L.se reserva el dret de fer canvis que cregui oportuns sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant en relació als continguts del lloc web, per exemple, en els termes i condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals del contracte. Aquestes modificacions poden fer-se a través del seu lloc web, en qualsevol forma permesa en la llei i serà vàlid durant el període en el qual són publicats a la web, fins que són modificats per altres més endavant.

RESERVA DE COOKIES

Arkenova, S.C.C.L., amb l’objectiu d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, comunica que per al bon funcionament de Arkenova, S.C.C.L. és necessari l’ús de “cookies”.

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

La política de protecció de dades de l’empresa, Arkenova, S.C.C.L. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen cap informació personal per identificar l’usuari.

L’usuari, quan fos oportú, té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser notificat de la recepció de cookies i pugui, si ho desitja, evitar que s’instal·lin al disc dur.

Protecció de dades personals

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), informem als usuaris que les dades personals que, en algun moment, fossin comunicats a través del formulari de contacte, seran incorporades a fitxers titularitat i responsabilitat de Arkenova, SCCL amb l’objectiu de:

(1) la identificació de l’usuari amb el propòsit d’una atenció més personalitzada i

(2) L’administració, l’estudi i la millora de l’oferta de serveis

(3) L’estudi i disseny de nous serveis sota les preferències dels usuaris.

(4) La tramesa d’informació tècnica, comercial i informativa sobre Arkenova, S.C.C.L.

Per a això i segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Arkenova, SCCL, pren mesures de seguretat apropiades a les dades personals facilitades pels usuaris, els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Les seves dades de caràcter personal no seran divulgats a cap tercera persona, empresa o entitat, excepte aquells que, a causa de les obligacions legals, així que és necessari fer-ho.

Les dades subministrades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l’usuari l’únic responsable per qualsevol pèrdua o dany, directe o indirecte, que poguessin ocasionar a Arkenova, S.C.C.L. o qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

En cas que l’usuari sigui un menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtenir l’autorització prèvia del major a càrrec per tal de facilitar les dades personals. Arkenova, S.C.C.L. declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Els usuaris poden en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, d’acord amb les disposicions de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a info@arkenova.net

Pel que fa al registre de visites, Arkenova, S.C.C.L. informa als usuaris que l’adreça IP per la qual es té accés al servidor de Arkenova, S.C.C.L. la data i hora d’accés, així com les pàgines que vostè visita, seran recollides i emmagatzemades en un arxiu log que serà objecte de tractament per Arkenova, S.C.C.L. per tal de comptabilitzar les visites rebudes i també pel que fa a la producció d’estadístiques.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, o com a cessionari, a Arkenova, S.C.C.L. que seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual aplicable la normativa espanyola i de la Unió Europea en aquest camp, com ara els tractats internacionals subscrits per Espanya i en relació amb aquest entorn.

Tots els drets reservats. D’acord amb la llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de tot o part del contingut del lloc web sense el consentiment exprés per escrit de Arkenova, S.C.C.L.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Per a la resolució de conflictes o temes relacionats amb aquest lloc web o les activitats en ell, s’aplicarà la llei espanyola, que expressament se sotmet a les parts, és competents per a la resolució de qualsevol disputa que sorgeixi de / o relacionada amb l’ús, i si cal, els tribunals de BARCELONA.

Només per a correus electrònics

Aquest correu electrònic és confidencial i per a ús exclusiu de la (es) persona (es) a qui (és) s’adreça. Si el lector d’aquesta transmissió electrònica no és el destinatari, se li notifica que qualsevol distribució o còpia de la mateixa està estrictament prohibida. Si ha rebut aquest correu per error li demanem notificar immediatament a la persona que el va enviar i esborrar-se definitivament del seu sistema.

Els correus electrònics no són necessàriament segurs, de manera que el remitent no serà responsable en cap moment pels canvis que es pateixi en la seva transferència. Tot i que s’hagin revisat els arxius adjunts hi sempre la possibilitat que puguin contenir virus o codis maliciosos que danyin els sistemes del destinatari, de manera que tampoc es assumeix cap responsabilitat en cas de mutacions en la seva transferència i serà sempre necessari revisar-los abans d’obrir-los .
Les opinions expressades en aquest correu electrònic s’han de confirmar per escrit i signades pel remitent per tenir validesa legal, de manera que el correu electrònic no és el mitjà apropiat per emetre opinions o recomanacions formals.