consultoria

Consultoria i formació
en energies renovables

Oferim assessorament i consultoria energètica. Abordem la qüestió energètica des d’una perspectiva global i adaptada al desenvolupament de cada activitat i per a això comptem amb un equip multidisciplinar de tècnics experts en diferents camps d’actuació: enginyeria, eficiència energètica, energies renovables, consultoria de negoci, consultoria tecnològica (TIC), regulació i normativa.

Prestem serveis d’auditoria energètica amb l’objectiu de reduir el consum energètic dels nostres clients, quantificant l’estalvi i planificant solucions adaptades a cada activitat (empresarial o civil). Som especialistes en els sectors industrial, terciari i instal·lacions tèrmiques en centres esportius.

Així mateix oferim un ampli catàleg de seminaris, cursos monogràfics i d’especialització en energies renovables i eficiència energètica dirigits a arquitectes, enginyers, instal·ladors, comercials i professionals del sector.